HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
Công nghiệp dịch vụ

Công nghiệp dịch vụ

1. Giặt công nghiệp

2. Ngành in và nhuộm

In ấn và nhuộm là một trong những phương pháp chế biến dệt, toàn bộ quá trình bao gồm tiền xử lý, nhuộm, in ấn, hoàn thiện, rửa nước và như vậy. Bây giờ ngành công nghiệp in ấn và nhuộm đang phát triển nhanh tập trung vào hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Như vậy đối với sản xuất phụ liệu dệt, HT Fine Chemical Co., Ltd cũng làm cho sản xuất phù hợp với sự phát triển toàn ngành.

3. May mặc, Vải Denim, Vải sợi vv


Chất xử lý trước điều trị
Nhuộm nhuộm
Tay cảm thấy hoàn thành đại lý
Tiếp xúc