HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
Gói & Giao hàng tận nơi

Gói & Giao hàng tận nơi

Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp các gói khác nhau. Chẳng hạn như 50kg, 125kg hoặc 200kg cho chất lỏng.

25kg/polyethylene drum
125kg/polyethylene drum
25kg/polyethylene drum
125kg/polyethylene drum
200kg/polyethylene drum
1 ton
200kg/polyethylene drum
1 ton

Quy trình đóng gói

Weighting
Place the PE bag
Putting the material
 Packing
Trọng lượng
Đặt túi PE
Đưa vật liệu
Đóng gói


Chất xử lý trước điều trị
Nhuộm nhuộm
Tay cảm thấy hoàn thành đại lý
Tiếp xúc