HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
R & D

R & D

HT Fine Chemical có một nhóm các kỹ sư và kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực silicone, chúng tôi hợp tác với Đại học Quảng Châu và Đại học Normal Quảng Đông và các trung tâm phát triển khác, cống hiến trong việc thúc đẩy đổi mới ứng dụng sản phẩm và cải tiến chất lượng sản phẩm.


Chất xử lý trước điều trị
Nhuộm nhuộm
Tay cảm thấy hoàn thành đại lý
Tiếp xúc