HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
Trợ giúp Kỹ thuật & Dịch vụ

Trợ giúp Kỹ thuật & Dịch vụ

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

HT sở hữu một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ kịp thời và hiệu quả.

★ Bán hàng trước: Sản phẩm giới thiệu và phát triển sản phẩm.

Theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi cung cấp tài liệu liên quan, bao gồm TDS, MSDS và tư vấn kỹ thuật vv

★ Sau bán hàng: Hiệu suất cải tiến và tối ưu hóa hiệu suất.

Theo phản hồi của khách hàng, hãy phân tích vấn đề từ vải, công nghệ và thiết bị.


Chất xử lý trước điều trị
Nhuộm nhuộm
Tay cảm thấy hoàn thành đại lý
Tiếp xúc