HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
Thử nghiệm tính chất của chất tẩy rửa Xác định độ trắng của vải dệt

Thử nghiệm tính chất của chất tẩy rửa Xác định độ trắng của vải dệt

Thời gian:   Nhấp vào: 176
Có rất nhiều phương pháp kiểm tra độ trắng và độ tin cậy và phạm vi áp dụng được đa dạng, đặc biệt là việc sử dụng chất làm trắng huỳnh quang ngày càng tăng trong những năm gần đây, làm cho việc xác định độ trắng trở nên phức tạp hơn. Ngày nay, việc xác định độ trắng có thể được chia thành hai loại: thứ nhất sử dụng quang phổ kế để xác định phản xạ của từng bước sóng. Giá trị L, một giá trị và giá trị b thu được bằng tính toán máy tính, và sau đó độ trắng được thu được bằng công thức tính độ trắng. Hiện tại, có rất nhiều công thức tính độ trắng, nhưng tất cả đều có điểm yếu, chứng minh rằng rất khó để tìm ra một công thức tương ứng với thực tế. Lấy tính toán độ trắng ZBD làm ví dụ: Xác định ánh sáng bước sóng cụ thể qua bộ lọc có bước sóng nhỏ hơn 500nm được chiếu vào ánh sáng mẫu ngoại trừ ánh sáng xanh và ánh sáng tím để đo độ trắng có thể được thực hiện với các mẫu Huỳnh quang làm trắng các đại lý. Khi xác định, dụng cụ được điều chỉnh bằng một tấm trắng chuẩn, sau đó xác định độ trắng tương đối của mẫu.

1. Cụ. Tính độ trắng XBD.

2. Các bước thao tác. Để cắt các sản phẩm bán vải không có chất làm sáng quang học cho 12cm tinh chế * 24cm, và gấp thành 5cm * 5cm 8 lớp (vải mỏng là 18cm * 24cm, 5cm * 5cm xếp thành 12 lớp). Và sau đó xác định độ trắng trong máy đo độ trắng, đòi hỏi mỗi mẫu phải giữ được sợi dọc và ngang. Trong trường hợp này, cần đo 3 lần ở các phần khác nhau và cuối cùng lấy giá trị trung bình.

3. Minh họa
◎ Các công cụ khác có thể xác định hoặc có thể tính toán sau khi xác định được thuận lợi để áp dụng. Mặc dù dữ liệu có được có thể không nhất quán, sử dụng cùng một công cụ để xác định dữ liệu vẫn có thể minh họa tình hình về độ trắng. Ngày trắng được đưa ra trong báo cáo phải được đánh dấu loại công cụ.
◎ Các lớp xếp của hàng dệt may phải giống nhau.

Tin tức liên quan
Chất xử lý trước điều trị
Nhuộm nhuộm
Tay cảm thấy hoàn thành đại lý
Tiếp xúc