HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
Yếu tố ảnh hưởng chất lượng của công nghệ in thăng hoa

Yếu tố ảnh hưởng chất lượng của công nghệ in thăng hoa

Thời gian:   Nhấp vào: 174
Mực
Mực in thăng hoa là vật liệu chính của công nghệ in thăng hoa thuốc nhuộm, chủ yếu gồm các thuốc nhuộm phân tán, chất kết nối, dung môi và một số phụ gia.
Thuốc nhuộm phải có khả năng thăng hoa tốt và khả năng thấm để đạt được một chỉ số độ bền nhất định. Trọng lượng phân tử 23O ~ 380 và nhiệt độ thăng hoa là 180 ℃ ~ 240 ℃. Thuốc nhuộm in thông thường là thuốc nhuộm anthraquinone, thuốc nhuộm azo, và thuốc nhuộm cation (chất san bằng cation ) .


Nhiệt độ và thời gian
Nhuộm công nghệ in thăng hoa đòi hỏi kiểm soát nhiệt độ trong khoảng 180 ℃ ~ 230 ℃, thời gian là khoảng 10 ~ 30, và đồng thời chú ý đến việc triển khai hợp lý nhiệt độ và thời gian.

Sức ép
Áp suất cũng là một trong những thông số quan trọng của công nghệ in thăng hoa thuốc nhuộm. Nếu áp lực là thích hợp, khoảng cách giữa vải phẳng và giấy chuyển giao là phù hợp, hiệu quả chuyển màu sẽ tốt với một mô hình rõ ràng và đường mịn.

Các yếu tố khác
Ngoài mực, nhiệt độ, thời gian và áp lực, có một số vấn đề trong quá trình sản xuất thực tế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của in thăng hoa.
Thứ nhất, bạn nên chọn giấy in từ một nhà cung cấp lớn với chất lượng cao và độ tin cậy cao.
Thứ hai, người ta nhận ra rằng sự khác biệt màu sắc của mực nhuộm trước khi in (mẫu trên giấy chuyển trước khi áp dụng nhiệt) và sau khi in (mẫu chuyển sang vải) là lớn. Nói chung, mực nhuộm có vẻ tối và ngu si đần trước khi in. Nó phụ thuộc vào nhiệt độ cao khoảng 200 ℃ để khôi phục lại màu sắc thật sự.
Cuối cùng, bạn nên đảm bảo rằng bề mặt nóng, giấy chuyển giao và bề mặt chất nền gần nhau mà không có bất kỳ khoảng cách nào trong khi truyền nhiệt. Nếu không, một hình mờ có thể xuất hiện.
Tin tức liên quan
Chất xử lý trước điều trị
Nhuộm nhuộm
Tay cảm thấy hoàn thành đại lý
Tiếp xúc